Fiat 500 e 42kwh ICON | NAVI | ECC *SUBSIDIE MOGELIJK** 2022 – Foto 17